Nghệ thuật

Pham Thuy Duong  Jun 14, 2016

Dance

Dance
Dạo đó là tháng 3 mình từ Lyon trở về, và hình như tháng 3 ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều là tháng thanh niên hay sao. Các phong trào cho học sinh sinh viên đều bắt đầu đến giai đoạn "báo cáo kết quả". Tức là nếu như bạn học võ thì tháng 3 là tháng thi đấu, nếu bạn học nhảy thì tháng 3 là tháng biểu diễn. Nhớ lần đó chuẩn bị về Việt…

XEM TIẾP

bình luận

Au chemin des Lavendes

If you can stand me at my worst, you'll find me at my best ^^

Pham Thuy Duong

Bài viết nổi bật

Đánh thức Tết Mar 2, 2018
Đường phù thủy Jul 27, 2019