Đi học ngoài việc học thì mặc quần áo đẹp với nhảy múa với chụp ảnh là một vùng kí ức không thể thiếu.
Most memorable comment “Hey dancer, you’re so sexy”=))