Cùng trải nghiệm không khí Noel tại Pháp với phóng sự Noel serie 1: Chợ Noel